آلانيا یکی از شهرهای جنوب ترکیه و در 135 کیلومتری آنتالیا و جزو شهرهای شهرستان آنتالیاست. آلانیا داراي آب و هواي معتدل مديترانه‌اي می باشد. زمستان‌هاي شبه‌جزيره آلانيا، باراني و مرطوب، بهار آن باراني و گرم و تابستان‌هاي آن گرم و خشک است. اين منطقه تقريباً 10 ماه از سال، هواي آفتابي در آن دیده می شود.در تابستان آلانیا ميانگين دماي هوا در روز بين 32 تا 36 درجه است. در ماه ژانويه ميانگين دماي هوا بسته به ساعات روزي بين 14 تا 18 درجه مي باشد.

آب و هواي مديترانه اي معمولي با گذشت زمان در اين منطقه تابستان بيشتر از زمستان است. تابستانهای گرم این منطقه در بعد از ظهر در کنار ساحل اثر نسيم باد کاهش را کاهش می دهد و فوق العاده مطبوع می باشد. شبه جزيره آلانيا و کوه ثور ايجاد يک جريان هواي بين گلوگاهي می کنند که عامل مثبت تنظيم درجه حرارت تابستان است.

نوع بارش در این منطقه کاملا قابل اغماض است. وقتي که باران پاييزي در آلانيا شروع به باريدن مي کند معمولا با رعد و برق همراه است که باد نيزمي تواند زمان طوفان را زياد کند که به وضوح ديده مي شود. ازماه مه تا اکتبر بارش باران هرگز ديده نمي شود. زمستان آلانيا با بارش باران همراه است که از ارتفاعات شمال تا زمين را شامل می شود. در ارتفاعات برج ثور ممکن  است با برف روبرو شوید که  طول باريدن آن کمتراز نيم ساعت است.