آنتالیا شهری است در جنوب ترکیه و در کنار دریای مدیترانه که حدود 300 روز ازسال شاهد درخشش خورشید است.بهشتی ازمناظر زیبا که به یاری دریا و جنگل و کوه پدید آمده است.در واقع آنتالیا پایتخت سیاحتی و جهانگردی ترکیه به حساب می آید.

تاریخ آنتالیا

 

درقرون 12 و 13 قبل از میلاد امپراطوری لیدیا در منطقه امروزی آنتالیا حکمفرمایی می کرد.درآن دوران دو کوچ عظیم از یونان به وقوع پیوست که حاصل آن پیدایش صدها شهر بزرگ و کوچک بود که آثار آن امروزه نیز دیده می شود. در سال 546 قبل ازمیلاد امپراطوری بزرگ پارس، فرمانروایان لیدیا را ازاین منطقه بیرون راند و آنرا ضمیمه خاک پارس کرد.تا اینکه اسکندر مقدرنی در 336 قبل ازمیلاد موفق شد منطقه کنونی آنتالیا را فتح کند.

تاریخ آنتالیا

درسال 323 قبل از میلاد پس از فوت اسکندر بین سرداران او جنگی درگرفت که تا سال 188 قبل از میلاد این جنگهای منطقه ای و قبیله ای ادامه یافت.دراین تاریخ امپراطور برگاما فرمانروای سلوکید آنیخوس را شکست داد و منطقه کنونی آنتالیا را تصاحب کرد.نام کنونی شهر نیز از نام یکی از پادشاهان برگاما، آنتالیوس دوم گرفته شده است.

 

تاریخ آنتالیا

در قرن هفتم بعد ازمیلاد شهربه اشغال مسلمانان درآمد و تا حدود 1103 میلادی که امپراطور بیزانس آلکسوس کومنوس شهررا فتح کرد ادامه یافت. نبرد بین مسلمانان و رومیان و رومیان سالها ادامه یافت به طوری که درسالهای 1120 تا 1206 شهر شش مرتبه دچار تغییر حکومت شد تا اینکه در 1206 سلطان غیاث الدین کی خسرو پادشاه سلجوقیان شهر را فتح کرد. در این دوره آثار بسیاری توسط سلجوقیان در آنتالیا بنا شد که از آن جمله می توان از یولی مناره نام برد که امروزه به عنوان سمبل آنتالیا از آن یاد می شود.

تاریخ آنتالیا

یکی از مهمترین ویژگیهای آنتالیا ادغام تمدن و معماریهای مختلف روم، بیزانس، سلجوق و عثمانی است که در هر نقطه شهر به چشم می خورد.این شهر یکی از شهرهای توریستی و مهم ترکیه است که جمعیت حدود 800 هزارنفر دارد و این جمعیت درفصول توریستی گاه تا 8 میلیون نفرهم میرسد.