شهر آنتالیای ترکیه یکی از مهمترین شهرهای توریستی ترکیه است که توریست ها و گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند. در آنتالیا پنج منطقه وجود دارد که تمام هتل های آنتالیا در این پنج قسمت پراکنده شده اند.

  •     لارا: نزدیک به مراکز خرید آنتالیا و شهر
  •     کندو: نزدیک به شهر
  •     بلک: هتل های ۵ ستاره لوکس
  •     کمر: تفريحگاههای مجهز و ساحلي
  •     سیده: هتل های لوکس در محیط تاریخی و ساحلی

تقسیم بندی هتل های آنتالیا

اما دو واژه که بیشتر برای هتلهای آنتالیا بکار می رود:

  • هتل های انتالیا ال all
  • هتل های انتالیا  یو ال  U-all

است که هتل های ال خدمات نوشیدنی و صبحانه، ناهار وشام و … از صبح تا 12 شب ارائه می شود و یوال برای تمام ۲۴ ساعته می باشد.

تقسیم بندی هتل های آنتالیا