شهر تاریخی اولمپوس ( چرالي – يانارتاش ) در جنوب شهر آنتاليا قرار دارد و بعد از فاسليس دومين شهر مهم بندري می باشد. اين شهر عضو اتحاديه ليكيا شده و در مجلس اتحاديه ليكيا داراي سه كرسي بود. آثار باقيمانده اين شهر به دوران روم، هلنيستيك و بيزانس برمي گردد. بندراولميپوس در تاريخ به عنوان خانه راهزنها مشهور بوده است. حاكميت راهزنها در اين شهر تا 78 سال قبل از ميلاد زماني كه ژنرال سرويليوس ايساريكوس اين شهر را از وجود آنان پاك كرد ادامه داشت.

  شهر تاریخی اولمپوس آنتالیا

آغاز حاكميت روم، آغاز يك دوره درخشان براي اين شهر بود. اين شهر بعد از قرن سوم ميلادي كه تا آن زمان مركز توجه مسيحيت بود دوباره مورد تاخت و تاز راهزنها قرار گرف.این شهر در قرن 11 و 12 ميلادي مركز تجارت بازرگانان مختلف بود اما اين فعاليت در قرن 15 ميلادي به خاطر برتري نيروي دريايي دولت عثماني به پايان رسید.

شهر تاریخی اولمپوس آنتالیا

در چند كيلومتري جنوب غربي شهر اولمپوس بلندي به نام چاكال تپه وجود دارد و در جنوب دامنه هاي اين تپه گدازه هاي آتش به طور مداوم بيرون مي زند. به دليل خارج شدن اين گاز طبيعي اين مكان به يانار تاش – چرالي معروفشده. قلعه اورتا چاغ كه نشان دهنده دوره انقراض اولميپوس است، يك پاي يك پل در غرب محل تلاقي دره با دريا قرار دارد، ديوار خرابه هاي مربوط به عبادتگاه، سرستون ها، آمفي تئاتر، كاخ بيزانسي و خرابه هاي مربوط به حمام ها در نزديكي ساحل به دريا از آثار دیدنی این شهر باستانی است.

شهر تاریخی اولمپوس آنتالیا