هتل هایی که به نوعی آب درمانی طبیعی انجام می دهند در دنیا به اسپا و یا Salus Per Aquam معروف هستند.اسپا برای تنظیم آب و نمک در بدن بسیار مفید است. با اسپا بدن انسان انرژی را دوباره سازی می کند، از دردها دوری می جوید و به عبارتی خستگی از وجود انسان می رود.

هتل های اسپا شهر آنتالیا چه هتلهایی هستند؟

هتل هایی که این نوع درمانهای آبی را ارائه می دهند به صورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه مسافرین از مسافران پذیرایی می کنند.

 هتل های اسپا شهر آنتالیا چه هتلهایی هستند؟ هتل های اسپا شهر آنتالیا چه هتلهایی هستند؟

امروزه هتل های اسپا در شهر آنتالیا خدماتی همچون ماساژ درمانی، لجن درمانی، آروما تراپی، خدمات زیبائی و دیگر خدماتی سلمانی را ارائه می دهند.حوض های آبی سرد – گرم، درمانهای انواع جوشهای مضمن در تمامی نقاط بدن، آموزش روش های آب درمانی به توریستها، خدمات استراحتی و … از امکانات دیگر این نوع هتل هاست.

هتل های اسپا شهر آنتالیا چه هتلهایی هستند؟