در سفر به آنتالیا قبل از خريد هر چيزي بهتر است يورو و یا دلارتان را به ليره ترکيه تبديل نمایید چون به این ترتیب کمتر ضرر خواهید کرد. واحد پول ترکيه، لير ترک است. از ابتداي سال 2009 با حذف شش صفر از واحد پول کشور ترکيه واحد پول جديدي در اين کشور رواج پیدا کرد. دولت در سال هاي نخست براي از بين بردن ناهماهنگي هاي در زمان گذر، چه از لحاظ حقوقي و چه از لحاظ اقتصادي نام واحد پولي خو را از لير به لير جديد (YTL) تغيير داد.حال پس از گذشت چند سال بار ديگر نام واحد پولي، به نام پيشين خود يعني لير برگردانده شد.

تبادل ارز در آنتالیا

وقتي به ترکيه و آنتالیا سفر مي کنيد به راحتي مي توانيد در صرافي ها پول هاي خارجي خود را به لير تبديل نمایید. دلار، پوند و يورو بهترين واحدهاي پولي براي تبديل به لير هستند. توجه کنيد که نبايد ليرهاي قبل از سال 2005 که تعداد زيادي صفر دارد را قبول نمایید زيرا ديگر ارزش پولي ندارند.

تبادل ارز در آنتالیا

دلار آمريکا معادل 1.79 لير ترکيه و 1 يورو معادل 2.35 لير ترکيه است.