برای اقامت در آنتالیا روشهای مختلفی وجود دارد که در زیر آنها را می گوییم.
 
اقامت توریستی 90 روزه بدون ویزا
مدت این اقامت 90 روزه یعنی 3 ماه است و برای این نوع اقامت نیازی به ویزا نمی باشد ( البته برای ایرانیان) و شما می توانید در آنتالیا به مدت 3 ماه در سال بدون نیاز به ویزا یا اجازه اقامت بدون هیچ مشکلی سکونت کنید. توجه داشته باشید با این نوع ویزا اجازه هیچ کاری مثل دادوستد و کار یا تحصیل در آنتالیا را نخواهید داشت.

انواع اقامت در آنتالیا

اقامت توریستی 6 ماهه با دفترچه اقامت
چنانچه متقاضی خرید ملک در آنتالیا هستید، این نوع اقامت در حال حاضر تنها راه حل اخذ اقامت بلند مدت تر در این شهر برای ایرانیان است. البته سند ملک دلیلی برای اخذ این نوع اقامت نبوده و پلیس ترکیه مستندات دیگری را برای اعطای آن از شما خواهد خواست.

اقامت تحصیلی و دانشجویی
برای گرفتن این نوع اقامت باید ابتدا درآزمون تومر شرکت کرده و مدرک تومر را داشته باشید. با داشتن این مــــدرک شما در کمتر از 3 ماه می توانید اقامت دانشجویی در آنتالیارا فراهم کنید. البته اخذ پذیرش از موسسات آموزشی نیز پیشاپیش ملاک اعطای این نوع اقامت خواهد بود. این روش اخذ اقامت برای آنانی که قصد اقامت قطعی در آنتالیا را دارند توصیه می گردد.

انواع اقامت در آنتالیا

اقامت کاری
کسب اقامت کاری در آنتالیا به 2 صورت کارفرما و کارگری ممکن است.عموم خارجیان از جمله ایرانیان با ثبت شرکت در این شهر و اخذ مجوز کار، واجد شرایط اخذ اقامت یکساله به عنوان کارفرما هستند و این نوع اقامت در سالیان بعد با بازه های 2 ساله تمدید می شود. مجددا لازم بذکر است که در حال حاضر این روش، بهترین و عملی ترین روش اخذ اقامت دایم در آنتالیا برای ایرانیان می باشد.
اخذ اقامت کاری از نوع کارگری مستلزم این است که یک شرکت در ۀنتالیا از شما دعوت به همکاری نماید به شرطی که با این تخصص که از شما دعوت به کار شده هیچ شهروند ترکی در آن زمان طبق استعلام اداره کـــار ترکیه بیکار نباشد. با ملاحظه این نکته می توان این گونه اعلام نمود که در حال حاضر شانس پیدا کردن کار و اخذ اقامت کاری از این دست در آنتالیا برای کلیه خارجیان پایین است.


اخذ اقامت از طریق ازدواج با شهروند ترک
در این صورت فرد، دفترچه اقامت یک ساله دریافت میکند. این اجازه اقامت هر سال تمدید میشود و پس از سه سال از تاریخ ازدواج فرد میتواند تقاضای تابعیت ترکیه را نماید. روند قبول تابعیت وی و گرفتن پاسپورت ترکیه توسط متقاضی حداقل یکسال از تاریخ تقاضای تابعیت به طول می انجامد. مهمترین فاکتور در این مورد واقعی بودن این ازدواج است.