اقامت توریستی 90 روزه بدون ویزا و اقامت توریستی 6 ماهه با دفترچه اقامت دو نوع از اقامت موقت در استانبول میباشند.

انواع اقامت موقت در آنتالیا

اقامت توریستی 90 روزه بدون ویزا: طوری که مدت این اقامت 90 روزه یعنی 3 ماه است و برای این نوع اقامت نیازی به اخذ ویزا نیست.( البته برای ایرانیان) و شما می توانید در آنتالیا به مدت 3 ماه در سال بدون نیاز به ویزا یا اجازه اقامت بدون هیچ مشکلی ساکن شوید.اما توجه داشته باشید با این نوع ویزا اجازه هیچ کاری مانند دادوستد و کار یا تحصیل در آنتالیا را نخواهید داشت.

انواع اقامت موقت در آنتالیا

اقامت توریستی 6 ماهه با دفترچه اقامت: نوعی دیگر از اقامت موقت است.شما چنانچه متقاضی خرید ملک در آنتالیا باشید، این نوع اقامت در حال حاضر تنها راه حل اخذ اقامت بلند مدت تر در این شهر و کشور برای ایرانیان می باشد.
ولی سند ملک دلیلی برای اخذ این نوع اقامت نیست و پلیس ترکیه مستندات دیگری را برای اعطای آن طلب خواهد کرد.ولی طبق آخرین اخبار حاصله از پارلمان ترکیه،نوید این را به شما می دهند که آپریل 2014 زمان اجرایی شدن قانون پیشتر تصویب شده ای است که طبق آن حقوق سایر اتباع خارجی نظیر ایرانیان در اخذ اقامت بواسطه خرید ملک، محترم شمرده شود و بموجب آن ایرانیان گرامی موفق به اخذ اجازه اقامت حداقل یکساله با در دست داشتن سند مالکیت خود گردند.