اصلی ترین مدرک برای ورود به هر کشوری ویزا آن کشور است.برای ورود به ترکیه و آنتالیا نیز این مدرک ضروریست. البته برای سفر 90 روزه به آنتالیا نیازی به ویزا نخواهد بود و تنها بلیط این شهر و محل اقامت مورد نیاز است. اما برای اقامت بیش از 90 روز و یا تحصیل و تجارت در این شهر زیبا حتماً باید ویزای کشور ترکیه را تهیه نمود.

ویزا ترکیه و آنتالیا

ویزاها با توجه به کار و مدت اقامت تفاوت دارند.
ویزای توریستی
ویزای دانشجویی
ویزای تجاری
ویزای پژوهشی

 ویزا ترکیه و آنتالیا ویزا ترکیه و آنتالیا

مدارک گرفتن ویزا نیز شامل اصل گذرنامه، 2 قطعه عکس 3در 4، برگه رزرو هتل، فرم مشخصات فردی و هزینه گرفتن ویزا است.