تقریبا از سال 2003 قوانین ثبت شرکت در ترکیه دچار تغییراتی شد که برطبق این تغییرات انجام شده برای فعالیت در آنتالیا و تجارت در این شهر وکشور، ثبت شرکت در ترکیه ضروری است. یک شرکت خارجی میتواند با مالکیت ۱۰۰% ثبت شود و تحت عنوان نام شرکت در این کشور شروع به فعالیت نماید، شرکت های خارجی ثبت شده در آنتالیا این حق را دارند که در محدوده ی اهدافی که در اساسنامه معین شده است فعالیت نمایند و سودآوری نمایند.

قوانین اقامت در آنتالیا از طریق ثبت شرکت

ثبت شرکت در آنتالیا بیشتر از ۲ الی ۳ روز کاری زمان نخواهد برد، البته لازم به ذکر است زمان گفته شده برای شرکت های مسئولیت محدود است ، این زمان برای شرکت های سهامی عام متفاوت است و به تصویب وزارت صنعت و تجارت ترکیه بستگی دارد.

قوانین اقامت در آنتالیا از طریق ثبت شرکت

معمولترین و محبوبترین شرکت ها در آنتالیا و به طور کلی ترکیه شرکت های مسئولیت محدود و سهامی عام هستند چنانچه موضوع فعالیت شما یکی از زمینه های زیر است لازم است که شما در ابتدا باید موافقت نامه های لازم برای این کار را اخذ نمایید.