دانشگاه آک‌ دنیز آنتالیا در سال 1982 در شهر آنتالیا ساخته شد.این دانشگاه دارای 9 دانشکده، 9 مدرسه عالی و 4 انستیتوست و بالغ بر 10 هزار دانشجو و هزار نفر کادر علمی در آن به فعالیت مشغولند.

دانشگاه آک‌ دنیز آنتالیا

زبان آموزش در این دانشگاه ترکی می باشد و امکانات آن شامل کتابخانه با بیش از 30 هزار کتاب و تعداد زیادی نشریه ادواری، یک خوابگاه 3هزار نفره که متعلق به سازمان اعتبار و خوابگاههاست که داخل مجتمع دانشگاه واقع است، یک خوابگاه 50 نفره در بخش المالی، رستوران غذاخوری با ظرفیت  10 هزار دانشجو، امکانات ورزشی و اینترنت می شود.

دانشگاه آک‌ دنیز آنتالیا

دانشگاه آک‌ دنیز آنتالیا

این دانشگاه رشته های مامایی، پرستاری، دبیری رشته کلاس داری، زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی، باستانشناسی کلاسیک، ریاضیات، جامعه شناسی، حقوِق، تاریخ، اقتصاد، مدیریت، مدیریت عمومی، مدیریت مهمانداری، مدیریت سیاحت، مالیه، روابط و شناخت مردمی، مهندسی رشته‌های: محیط، عمران، ماشین آلات، دانشکده پزشکی، تولید گیاهی، مهندسی غذا، تولید حیوانی، فناوری کشاورزی و... را دارد.

دانشگاه آک‌ دنیز آنتالیا