مذهب مردم در آنتالیا

ترکهای آسیای مرکزی در ابتدای قرن 11 میلادی به اسلام گرویدند. قبل از این دوره مسیحیت در ترکیه رواج داشت. در دوره ی امپراطوری عثمانی آنها ادعای رهبری کشورهای اسلامی را داشته و به کشورهای وسیعی حکومت می کردند.در سال 1924 دین اسلام در اولین قانون اساسی کشور ترکیه به عنوان دین رسمی جامعه شناخته شد. به همین دلیل در اصلاحات قانونی سال 1928 این ماده قانونی حذف و با اشاره بر جدایی دین از سیاست ، ترکیه کشوری با دولت و حکومت غیر مذهبی " لائیک "شناخته شد.بعدها در سال 1982 نیز به هنگام گردآوری قانون اساسی جدید حاکمیت اصل لائیک دوباره آشکار شد.در کشور ترکیه 99.8 % مردم مسلمان بوده 80 % سنی ، 19.8 % شیعه و 0.2 % مسیحی و یهودی هستند . بیشتر شیعیان در نزدیکی مرز ایران زندگی می کنند و بسیاری از آنان از ایران به ترکیه مهاجرت کرده اند.مسلمانان سنی ترکیه غالبا حنفی بوده که بیشتر در مرکز و غرب ترکیه اقامت دارند.

 

antalyaticketnet.ir