آبشار زیبای دودن از تفریحات آنتالیا می باشد که در ۲۸ کیلومتری جاده قدیم آنتالیا بوردور قرار گرفته است.سرچشمه این آبشار دو چشمه جوشان بنام پینارباشی در منطقه کیرک گوزلر در ۴۰ کیلومتری آن می باشد.

duden selaleleri

آب این دو چشمه پس از طی مسیری کوتاه یکی می شود و رود دودن را می سازد . دودن پس از طی مسیری ۱۴ کیلومتری از زیرزمین در گودالی بنام وارساک در روی زمین جاری شده و پس از یک جریان کوتاه دوباره در طرف دیگر گودال در اعماق زمین فرو می‌رود.آبی که در گودال وارساک به زمین می‌رود پس از طی ۲ کیلومتر در آبریز آبشار بیرون آمده و آبشار زیبای دودن را که از جاهای تفریحی ترکیه است بوجود می‌آورد.سرانجام این آب پس از عبور از ترکیه بعد از ۹ کیلومتر وارد دریای مدیترانه می‌شود.