شهر باستانی الیمپس شهری دیدنی میباشد که مسافران و گردشگران زیادی درتور ترکیهبرای بازدید از این شهر جذب کرده است

شهر المیمپس

شهرالیمپس در قسمت جنوبی منطقه آنتالیا ترکیه واقع شده است،این شهر مملو از بوته های گل خرزهره و برگ مو می باشد.بخشی از پل تئاتر رومی منطقه از بقایای زمان باستانی می باشد..قدمت دیوارهای بیرونی و قلعه هایی که در اطراف خلیج قرار دارد به قرون وسطی بر می گردد،یانارتاش این منطقه در شمال شهر الیمپس و در ارتفاع 300 متری از ساحل چیرالی قرار گرفته است.