موزه کاله ایچی آنتالیا، لنگرگاه قایق های تفریحی و مناره ییولی از مکانهای دیدنی ، تور آنتالیا است.

بندر قلعه کاله ایجی

کاله ایچی مرکز تاریخی شهر زیبای آنتالیا است. کاله ایچی به معنی داخل قلعه است و بخش عمده و اصلی شهر را شامل می شود که با دیوار قدیمی شهر احاطه شده و در اطراف ساحل قرار گرفته است.