غار داملاتاشمکان مناسبی برای گردشگران تورهای آنتالیا که در آن علاوه بر دیدن مناظر خارق العاده طبیعی امکان دیدن  سنگهائی تغییر شکل  یافته نیز وجود دارد.

غار داملاتاش

در این غار دیوارهای سنگی که  به طرز خارق العاده ای در طول زمان تغییر شکل داده تصاویر بسیار زیبایی را خلق کرده اند.در همین محدوده موزه باستان شناسی و قوم نگاری نیز وجود دارد که بازدید از آنها نیز خالی از لطف نمی باشد. (این موزه همه روزه بجز روزهای دوشنبه جهت بازدید گردشگران باز می باشد). از مکانهای دیدنی دیگر این منطقه 3 غار دریائی بنام های فسفرلوماعارا  به معنای غار فسفری با ترکیبات سنگی درخشان و شب تابی که در خود جای داده استوکیزلارماعاراسی غار دخترها که در گذشته محل نگهداری اسرای زن توسط دزدان دریائی به شمار می آمده است وعاشیک لا ر ماعاراسی می باشد که دسترسی به این 3 غار با قایق امکان پذیر خواهد بود