فاسلیس که در ۳۵ کیلومتری آنتالیا واقع شده است و یکی از مکانهای دیدنی ، تور آنتالیا است.

faselis

یک شهر باستانی و قدیمی بازرگانی و تجاری بود که به خاطر بنادرش شهرت داشت امروزه این منطقه شامل پارک ملی می باشد و مناطق اطرافش که ویژه پیکنیک است به روی عموم باز است.